Logo AUMC met ronding (1)

VOORWOORD

Christianne de Groot
Afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie

Christianne de Groot

Afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie

Met trots presenteren wij u het jaarverslag van 2022. Het was eenjaar dat begon in de schaduw van de COVID-19 pandemie. De pandemie lijkt alweer ver achter ons te liggen, maar de impact ervan op onze afdeling en medewerkers zal niet snel worden vergeten. We kregen vele nieuwe uitdagingen te verwerken. We werden geconfronteerd met lockdowns, uitval van medewerkers door ziekte, ingrijpende veranderingen op de werkvloer en uitdagende thuissituaties door sluiting van scholen. Het is een periode die veel van ons heeft gevraagd. Maar dankzij onze veerkracht zijn we in staat geweest patiënten goede zorg te geven en hebben we juist in deze periode een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschap, die de zorg zal verbeteren.

Na het opheffen van de lockdowns werden we geconfronteerd met nieuwe onzekerheden in Nederland. Denk bijv. aan de oorlog in Oekraïne en de gevolgen hiervan. Daarnaast waren er ook economische uitdagingen zoals de hoge inflatie met flinke prijsstijgingen in de supermarkten en stijgende energiekosten, die voor iedereen voelbaar zijn. Van belang is ook de toenemende personeelskrapte. We willen graag onze patiënten de beste zorg geven maar door te weinig personeel (bijv. op de operatiekamers) moeten zij langer wachten dan zij en wij willen. Deze factoren hebben ons als organisatie gedwongen om flexibel te reageren.

Ondanks deze uitdagingen hebben wij als afdeling Vrouw vastgehouden aan onze toewijding aan grensverleggende zorg en wetenschap in de vrouwengeneeskunde. Samen hebben we, ook gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit van leven van onze patiënten. Onze medewerkers hebben zich met veel passie ingezet om de best mogelijke zorg te bieden, onderzoek te verrichten, innovatieve oplossingen te vinden en bevlogen zorgverleners op te leiden.

Dit jaarverslag biedt een gedetailleerd overzicht van de geleverde zorg, het verrichte onderzoek en onderwijs en van onze uitdagingen en successen in het afgelopen jaar. Dit alles in het kader van onze ‘”Vrouw. Wat ben je bijzonder.”

Amsterdam UMC

Na een lange voorbereidingsperiode is de afdeling Verloskunde eind november 2021 verhuisd van locatie VUmc naar AMC, H3 en H4 Zuid. Voor alle betrokken medewerkers was dit een grote verandering. Velen hebben de schouders er ondergezet om samen te werken op een andere afdeling en het nieuwe werken vorm te geven.

Ondanks de lateralisatie en Covid-19 heeft zoveel mogelijk onderzoek doorgang gevonden, wat heeft geresulteerd in 17 succesvolle promoties. Nieuwe studies zijn in gang gezet en vele subsidie aanvragen zijn ingediend en gehonoreerd. De resultaten hebben we zo veel mogelijk gepresenteerd aan een breed publiek in de vorm van krantenartikelen, optredens in radio- en tv-programma’s en berichten op sociale media. Rebecca Painter en Martijn Oudijk, gynaecologen, zijn benoemd tot hoogleraar Verloskunde met focus op Maternal health, Nutrition and Pregnancy en Vroeggeboorte.

Ook het onderwijs veranderde van eerst klassikaal naar volledig digitaal en nu weer klassikaal met mogelijkheden tot digitaal. Daarnaast is hard gewerkt om ook na de lateralisatie alle master studenten zo goed mogelijk kennis te laten nemen van ons vak.

Toekomst

Ook dit jaar werd nauw samengewerkt tussen de onderafdelingen verloskunde en gynaecologie op beide locaties, met collega’s in de regio en binnen Amsterdam Reproduction & Development, maar ook met de collega’s van de andere (academische) afdelingen binnen en buiten het Amsterdam UMC. De afdeling Vrouw streeft naar verdere transparantie, meer betrokkenheid van patiënten bij de zorg en optimale toepassing van de uit onderzoek voorgekomen resultaten. Daarbij staan goede samenwerking, innoveren, concentreren, lateraliseren en implementeren centraal. Dit geldt niet alleen voor de patiëntenzorg maar ook voor de wetenschap en alle opleidingen verbonden aan onze afdeling. Eind 2023 zal de afdeling gynaecologische oncologie verhuizen naar locatie VUmc om samen met de andere oncologische specialisten de beste zorg te kunnen blijven bieden.

Dank

Graag willen wij dankzeggen aan alle patiënten die ons ziekenhuis bezochten en vaak belangeloos meewerkten aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om de zorg en kennis over ziekte en gezondheid verder te helpen. Verder dank aan alle medewerkers van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie Amsterdam UMC die zich hebben ingezet voor excellente patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dank aan alle partners met wie wij landelijk en in de regio samenwerken, de patiëntenverenigingen, verwijzende klinieken en clusterklinieken van de opleidingsregio, Fertiliteits Club Noord Holland, de satellietklinieken voor fertiliteit en oncologie, de Verloskundige Samenwerkingsverbanden, Amsterdam Reproduction and Development, Midwifery Sciences, InHolland, ACS, AVAG, APH, betrokkenen bij het Endometriose team, het Uterine Repair Team, POP, het POM Team en de samenwerkende partners die niet bij naam zijn genoemd, internationaal en nationaal.

Christianne de Groot, afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie en Joris van der Post plaatsvervangend afdelingshoofd