GYNAECOLOGIE

Complexe seksuologie

Tekst volgt nog?

 

Verpleegafdeling H5-Zuid

Het jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt door de COVID19 pandemie. Net als in februari 2020 zorgde dit voor een sterk verminderde ok-capaciteit waarbij er een centrale planning kwam. Bij de gynaecologische oncologie werden waar mogelijk ingrepen uitgesteld door bv een extra kuur chemotherapie te geven of toch gekozen voor chemotherapie/radiotherapie in plaats van operatief ingrijpen. Bij de benigne gynaecologie en voorplantingsgeneeskunde werden de ingrepen uitgesteld en alleen urgente en acute pathologie geopereerd op basis van een triage lijst. Hierdoor waren er relatief minder opgenomen patiënten op H5Zuid. De verpleegkundigen zijn naast de werkzaamheden op H5Zuid ook weer ruim ingezet op COVID- en IC-afdelingen. Daarnaast zijn er meerdere COVID-besmettingen onder het verpleegkundig en ondersteunend personeel geweest met enkele langdurig zieken. Het inzetten van de verpleegkundigen elders en deze zieken maakten dat er flinke druk op het verplegend personeel was. Ondanks dit is het mogelijk gebleven om de opnames te blijven realiseren en is tevens gefaciliteerd in gastbedden voor andere specialismen.

Medewerkers

Er is van 4 medewerkers afscheid genomen door pensioen (2), verhuizing buiten de regio (1) en overstap ander ziekenhuis (1). Hiervoor zijn 4 nieuwe medewerkers aangenomen, waarbij er 2 verpleegkundigen de oncologie opleiding hebben afgerond. Een verpleegkundig teamleider werd aangenomen vanuit de bestaande groep verpleegkundigen, conform het organogram Vrouw.

PEM

De patiënte enquête monitor geeft de afdeling inzicht op welke gebieden de zorg goed gaat en waarop verbeterd kan worden. Een totaal van 327 patiënten hebben deze enquête ingevuld en de afdeling een 8.4 gegeven.