BENIGNE GYNAECOLOGIE

Complexe seksuologie

Verpleegafdeling H5-Zuid

Het jaar begon met een harde lockdown door de reeds 2 jaar durende COVID pandemie. Net als in de maatschappij werden de maatregelen in het ziekenhuis ook in stappen versoepeld . De OK-planning werd teruggegeven aan de verschillende snijders en niet meer centraal geregeld zoals dit in 2021 nog het geval was. Wel was er in de tweede helft van 2022 nog steeds sprake van een OK-reductie van 35% voor de Benigne gynaecologie en 32% voor de Gynaecologische Oncologie. Als oplossingen voor deze reductie werd er bij de Gynaecologische Oncologie, net als in 2020 en 2021, ingrepen waar mogelijk uitgesteld door een extra kuur chemotherapie te geven en patiënten ook geopereerd elders (Flevo Ziekenhuis), waar een ingreep in de academie niet strikt noodzakelijk was. Bij de benigne gynaecologie werden patiënten buiten de speerpunten om ofwel met een advies retour naar verwijzend centrum gestuurd, dan wel in één van de buitenlocaties geopereerd (Boerhaave medisch centrum, Medical Park).
De afdeling werd goed bezet voor de pre- en postoperatieve zorg, acute opnames en dagbehandelingen. De JCI werd in september 2022 goed ontvangen, in aanloop hiernaar toe werd de stand-up met een kwaliteitsbord/monitor opnieuw geïntroduceerd. Aan de afdeling werd de prijs voor beste zorgstage voor geneeskunde studenten toegekend.

Medewerkers

Er is van drie medewerkers afscheid genomen; de redenen hiervoor waren overstap ander ziekenhuis (1), start IC opleiding elders (1) en vervroegd pensioen (1). Hiervoor zijn 3 nieuwe medewerkers aangenomen. Twee verpleegkundigen hebben de oncologie opleiding afgerond. Een medewerker is gestart met de PA opleiding voor de benigne Gynaecologie..

PEM

De patiënte enquête monitor geeft de afdeling inzicht op welke gebieden de zorg goed gaat en waarop verbeterd kan worden. Een totaal van 295 patiënten hebben deze enquête ingevuld en de afdeling een 8,4 gegeven (ter vergelijking: in 2021 werd een 8,4 gescoord). Hierbij wordt het vertrouwen in de arts / kliniek als beste gescoord en de tijd op de wachtlijst als minste gescoord.