Algemeen

HR

Eind 2021 is de Verloskunde verhuisd naar locatie AMC. Dit betekent dat alle VUmc medewerkers van verloskunde (inclusief de poli) zijn gedetacheerd naar het AMC. Daarnaast zijn de medewerkers van de poli AMC zijn in 2021 toegevoegd aan de divisie Vrouw vanuit divisie 8 poli specialismen. Dit betekent dat de vergelijking met het jaar 2020 niet helemaal gemaakt kan worden. De gegevens van het verzuim en de jaargesprekken voor 2022 betreft een grotere groep medewerkers.

Verzuimmanagement

Binnen Vrouw is het verzuimpercentage in 2022 AMC gestegen (7,0%) ten opzichte van het jaar 2021 (4,41%). Voor VUmc komt een vergelijkbaar beeld naar voren, daar is het verzuimpercentage over 2022 (11,2) ook gestegen ten opzichte van het jaar 2021 (9,17%). Kijkend naar de meldingsfrequentie is tevens sprake van een stijging. In 2022 ligt de meldingsfrequentie in AMC op 1,85 terwijl dit in 2021 op 1,4 lag. In 2022 ligt de meldingsfrequentie in VUmc op 1,4 terwijl dit in 2021 ook op 1,4 lag. Het totaal aantal ziekmeldingen in 2022 ligt op 514 in AMC en 241 in VUmc. Ten opzichte van 2021 (383 AMC en 360 VUmc) is ook hier sprake van een lichte stijging. Indien er sprake is van een langdurig verzuim, is de leidinggevende de casemanager. Die voert in samenwerking met de HR-adviseur en de bedrijfsarts het verzuimbeleid uit.

Jaargesprekken

Wanneer er wordt geïnventariseerd hoeveel jaargesprekken er zijn gevoerd binnen Vrouw, komt naar voren dat in AMC met 59% in 2022 van de medewerkers gesprekken zijn gevoerd. In 2021 lag dit op 66%. In VUmc was het aantal geregistreerde jaargesprekken in 2022 gestegen naar 51,4% ten opzichte van 34,7 % in 2021. HR spoort leidinggevende aan de jaargesprekken tijdig uit te voeren en in te voeren in MijnHR.