Logo AUMC met ronding (1)

VOORWOORD

Christianne de Groot
Afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie

Christianne de Groot

Afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie

Dit voorwoord bij het jaarverslag 2021 schrijf ik op een moment van tegengestelde gevoelens; we bouwen aan een fantastische afdeling waar we voor elke vrouw de beste zorg leveren en na 2 jaar Corona (COVID-19) pandemie kunnen we gelukkig weer andere keuze maken. Het bouwen aan een team werd eind 2021 geïntensiveerd doordat de medewerkers van de verloskunde als een team op een locatie, AMC zijn gaan werken. Dat is wennen maar creëert ook kansen om nog betere zorg te geven doordat we samen meer expertise en kennis hebben. Tegelijkertijd is er een oorlog in Europa gaande waar de gevolgen van zien en voelen en ook zien en voelen we de gevolgen van de klimaat veranderingen.

In dit jaarverslag 2021 lichten we een aantal onderwerpen uit die een overzicht geven van onze kerntaken van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie (V&G).
Ook 2021 was door Corona een spannende tijd, we kennen het virus inmiddels beter maar patiënten en medewerkers werden ziek, de zorgen en onbekendheid over de nieuwe vaccins waren vooral voor zwangeren lastig. Veel medewerkers zijn tijdens het werk ziek geworden waarvan sommige nog steeds klachten houden. Voor de medewerkers die in het ziekenhuis werkten was het werken achter een masker en in isolatiekleding intensief en belastend. Voor de medewerkers die thuis werkten was de afstand groot naar de andere medewerkers met het gevoel van sociale isolatie.
Ik ben ongelofelijk trots hoe wij als team, met z’n allen, deze bijzonder ingrijpende periode zijn doorgekomen. Flexibiliteit, professionaliteit, empathie en innovatie zijn een aantal kernwoorden die ons team kenmerken.

AmsterdamUMC = AMC plus VUmc

Na lange voorbereiding is de afdeling verloskunde eind november verhuisd van VUmc naar locatie AMC, H3 en H4 Zuid. Voor alle betrokken medewerkers een grote verandering. Het team heeft de schouders er ondergezet om samen te werken op een andere afdeling en het nieuwe werken vorm te geven.
Ondanks lateralisatie en Corona heeft zoveel mogelijk onderzoek doorgang gevonden wat resulteerde in 10 succesvolle promoties, waarvan een deel online. Nieuwe studies zijn geagendeerd en vele subsidie aanvragen geschreven met mooie resultaten.
Ook het onderwijs veranderde van klassikaal naar digitaal en nu hybride. Het blijft een uitdaging voor studenten en docenten. Daarnaast is hard gewerkt om de alle master studenten zo goed mogelijk kennis te kunnen nemen van ons vak ook na de lateralisatie.

Vrouw wat ben je bijzonder

Samen hebben we gewerkt aan onze nieuwe identiteit: Afdeling Vrouw in AmsterdamUMC. Deze identiteit staat voor waar we voor gaan, waar we voor staan en hoe we dat samen doen. Waarom? Omdat wij bijdragen aan de kwaliteit van leven van de vrouw in al haar levensfasen. Dat maakt ons vak, de vrouwengeneeskunde, - en in het bijzonder ‘de Vrouw zelf’’ = bijzonder. Dat is waar onze (merk-)belofte voor staat: Vrouw, wat ben je bijzonder! Dat kunnen we alleen samen doen als team, met elkaar en met jou; omdat ook jij bijzonder bent!

Toekomst

Ook dit jaar werd nauw samengewerkt tussen de V&G afdelingen op beide locaties, de samenwerking met collega’s in de regio, binnen Amsterdam Reproduction & Development, maar ook met de collega’s van de andere (academische) afdelingen binnen en buiten het Amsterdam UMC. De afdeling Vrouw streeft naar verdere transparantie, betrokkenheid van patiënten bij hun zorg en toepassing van de uit onderzoek voorgekomen resultaten. Daarbij staan innoveren, concentreren, lateraliseren en implementeren in goede samenwerking centraal. Niet alleen in de patiëntenzorg maar ook wetenschap en alle opleidingen verbonden aan onze afdeling.

Dank

Dank aan de patiënten die ons ziekenhuis bezochten en vaak belangeloos meewerkten aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om de zorg en kennis over ziekte en gezondheid verder te helpen. Verder dank aan alle medewerkers van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie Amsterdam UMC die zich hebben ingezet voor excellente patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dank aan alle partners met wie wij landelijk en in de regio hebben samengewerkt; de patiëntenverenigingen, verwijzende klinieken en clusterklinieken van de opleidingsregio, Fertiliteits Club Noord Holland, de satellietklinieken voor fertiliteit en oncologie, de Verloskundige Samenwerkingsverbanden, Amsterdam Reproduction and Development, Midwifery Sciences, InHolland, ACS, AVAG, APH, betrokkenen bij het Endometriose team, Uterine Repair team, POP, POM team en de samenwerkende partners die niet bij naam genoemd zijn, internationaal en nationaal.

Christianne de Groot, afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie en Joris van der Post plaatsvervangend afdelingshoofd