VOORTPLANTINGS­GENEESKUNDE

In 2021 werd de patiëntenverenigingen pluim (Freya pluim) wederom voor beide locaties verkregen. Trots! Het jaar stond zoals bij veel afdelingen in het teken van “terug naar normaal’ na de aanvang van de Covid-19 pandemie in 2020. We hebben video consultaties in de normale routine opgenomen. Het jaar ging met steeds wisselende periodes van verscherpte Covid maatregelen en weer een loslaten van maatregelen gepaard. Er is hard doorgewerkt met vele schouders eronder maar de opgelopen wachttijden voor eerste consult en voor de fertiliteitsbehandelingen die in het Covid jaar 2020 optraden na afschaling konden helaas niet worden ingelopen. Ook op wetenschappelijk gebied is hard doorgewerkt. Er was veel aandacht voor onderzoek naar wetenschappelijke fraude . We hadden toppublicaties in de NEJM wijzend naar de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep Voortplantingsgeneeskunde om alleen zinnige effectieve en veilige fertiliteitsbehandeling te initieren en in de Lancet om internationale aandacht te vragen voor het klinisch probleem Recurrent Pregnancy Loss. Marit Lier, Jitske Eliveld en Nienke van Welie promoveerden op respectievelijk 15 januari, 19 mei en 29 oktober. Op 16 april hield Velja Mijatovic, zijn inaugurele rede ‘bloedend leed bestrijden” in het kader van zijn leerstoel Endometriose. Op 22 oktober hield prof dr Nils Lambalk zijn afscheidsrede : ‘Het gemengde bedrijf”. Beide redes vonden plaats aan de Vrije Universiteit. Vanuit beide locaties is meer stafsamenwerking ontstaan met oa start gezamenlijke stafvergaderingen en we maakten een start met het meekijken op ‘de andere locatie’ voor alle medewerkers. In september maakten we een kortdurende sluiting van het fertiliteitslaboratorium locatie vumc door ivm een incident bacteriële besmetting. We danken de ivf klinieken en ivf transport en satelliet klinieken en alle andere partners waar we mee samenwerken voor het in ons gestelde vertrouwen, de hulp binnen het incident bacteriële besmetting en de altijd prettige samenwerking.

Mariëtte Goddijn

 

Locatie AMC

Locatie VUmc

Endometriosecentrum

2020 en 2021 zijn getekend door de COVID-19 pandemie. Deze pandemie heeft ons leven ingrijpend veranderd in deze twee jaar. Na de lockdown in het voorjaar van 2020 is geleidelijk de 1.5 m samenleving een feit geworden. De Corona crisis was heel ingrijpend en had een diepe maatschappelijke impact. Met name in de zorg wordt deze impact sterk gevoeld. Door de golven van opnames op COVID-units en IC’s is in 2020 en 2021 de beschikbaarheid van reguliere zorg in Nederland sterk afgenomen en dus ook in het Amsterdam UMC. Landelijk zijn zeker 100.000 operaties uitgesteld en circa 4000 kankerdiagnosen zijn minder gesteld. Voor vrouwen met endometriose betekend dit dat fysieke afspraken werden geannuleerd en geplande operaties of vruchtbaarheidsbehandelingen zijn uitgesteld of gecanceld.
Gezien het chronische aspect van endometriose is continuïteit van zorg met aandacht voor patiëntgerichtheid van zorg van groot belang, mede omdat dit gecorreleerd is met kwaliteit van leven van vrouwen met endometriose. In samenwerking met de Endometriose stichting, Freya en de NVOG onderzochten wij, middels een ZonMW grant, de impact van de eerste lockdown op endometriose patiënten en vergeleken wij deze met patiënten die een vruchtbaarheidsprobleem hadden. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd op het ESHRE congres 2021 en kort daarna gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift RBM online met ook een extended abstract in het NTOG.

Het begrip voor de situatie van uitgestelde zorg onder endometriose patiënten is duidelijk verminderd in 2021 waarbij frustratie over onder andere lange wachttijden voor operaties
e.d. een grotere rol is gaan spelen dan eerder in de pandemie het geval was. Gelukkig zijn er ook positieve geluiden te horen, zoals bijvoorbeeld over medicatie gebruik, dat nu noodgedwongen vaker is ingezet, en voor velen ook toch goed lijkt te werken.
Wederom danken wij de Endometriose Stichting voor de prettige samenwerking op landelijk niveau maar ook op lokaal niveau bij de organisatie van de EndoLounge bijeenkomsten die door Corona online werden gehouden. Het viel daarbij op dat meer mensen hierbij betrokken waren dan voor de pandemie het geval was toen deze fysiek werden georgani- seerd. Voor vele patiënten bieden deze bijeenkomsten, ook in de online vorm, behalve informatie over het ziektebeeld ook lotgenoten steun. In het Amsterdam UMC zijn wij in 2021 ook gestart met zogenaamde Meet-Up meetings waarbij naast lotgenoten steun ook informatie over lifestyle en voeding centraal staan.

Endometriose Centrum