Logo AUMC met ronding (1)

HR

Ziekteverzuimmanagement

Binnen Vrouw is het verzuimpercentage gestegen (7,68%) ten opzichte van het jaar 2019 (5,45%). Gezien de corona epidemie is het stijgende verzuim te verklaren. Kijkend naar de meldingsfrequentie is er sprake van een stijging. In 2020 ligt de meldingsfrequentie op 1,73 terwijl dit in 2019 op 1,58 lag. Het totaal aantal ziekmeldingen in 2020 ligt op 212. Ten opzichte van 2019 (197) is ook hier sprake van een stijging. Indien er sprake is van een langdurig verzuim, is de leidinggevende de casemanager. Die voert in samenwerking met de HR-adviseur en de bedrijfsarts het verzuimbeleid uit.

Jaargesprekken

Wanneer er wordt geïnventariseerd hoeveel jaargesprekken er zijn gevoerd binnen Vrouw, komt naar voren dat er met 75,7% in 2020 van de medewerkers gesprekken zijn gevoerd. In 2019 lag dit op 87,3%. Dit betreft een daling van circa 12%. HR spoort leidinggevende aan de jaargesprekken tijdig uit te voeren en in te voeren in MijnHR.