Logo AUMC met ronding (1)

VOORWOORD

Christianne de Groot
Afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie

Christianne de Groot

Afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie

Met het jaarverslag 2020 geven we een overzicht van onze kerntaken van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie (V&G).

Het is niemand ontgaan dat het afgelopen jaar in het teken stond van de Corona (COVID-19) pandemie, niet alleen in het ziekenhuis maar ook voor iedereen thuis, in Nederland en daarbuiten. Als op 1 januari 2020 de vismarkt sluit in Huanan in China lijkt het virus voor ons ver weg, tot de eerste COVID-19 besmetting in Nederland op 27 februari een feit is. Begin maart stijgt het aantal besmettingen en op 11 maart verklaart de WHO COVID-19 tot een pandemie. Een reeks van persconferenties volgen met maatregelen zoals de 1,5 m afstand, sluiting scholen en horeca. Wij zijn een “cruciaal beroep”. We moeten anders gaan werken en ingrijpende veranderingen volgen: afschalen van de reguliere zorg waaronder de IVF en een groot deel van de benigne gynaecologie en gynaecologische oncologie, V&G medewerkers gaan op de IC en COVID-19 afdelingen werken, ons team van seksuologen – psychologen zorgt voor de mentale ondersteuning (peer support), patiënten worden zoveel mogelijk gebeld of via video gesproken, we delen kennis in de afdeling en met onze partners via Webinars, en we gaan zoveel mogelijk vanuit thuis werken.

Het was een spannende tijd omdat we begin 2020 het virus niet kenden en de bedreigingen groot waren voor zowel onze patiënten en als voor ook onze eigen gezondheid. Veel medewerkers zijn tijdens het werk ziek geworden waarvan sommige nog steeds klachten houden. Voor de medewerkers die in het ziekenhuis werkten was het werken achter een masker en in isolatiekleding intensief en belastend. Voor de medewerkers die thuis werkten was de afstand groot naar de andere medewerkers en het gevoel van sociale isolatie werd prevalent.

Maar ik ben ongelofelijk trots hoe wij als team, met z’n allen, deze bijzonder ingrijpende periode zijn doorgekomen. Flexibiliteit, professionaliteit, empathie en innovatie zijn een aantal kernwoorden die ons team kenmerken. Flexibiliteit; er werd voortdurend gevraagd op een andere manier te werken. Professionaliteit; samen hebben we voor onze patiënten gezorgd van onze afdeling, binnen Amsterdam UMC en ook meegereisd met onze patiënten voor een operatie in een ander ziekenhuis. Onderwijs werd van klassikaal naar digitaal georganiseerd. Empathie; samen zijn we door deze periode gekomen door er voor elkaar te zijn ook als de fysieke afstand groot was. Innovatie; het anders moeten werken heeft ook kansen gegeven, meer digitaal en ook een kans voor de wetenschap: wat is de verspreiding van COVID-aerosolen op de verloskamers, wat zijn de gevolgen van COVID voor endometriose en infertiliteit, ervaren zwangeren meer stress en depressie?

 

AmsterdamUMC = AMC plus VUmc

Na lange voorbereiding is de afdeling gynaecologie eind januari verhuisd van VUmc naar locatie AMC, H5 Zuid. Voor alle betrokken medewerkers een grote verandering, die nog nauwelijks geïmplementeerd was voordat Corona ons in beslag heeft genomen.  Het team heeft de schouders er ondergezet, ondanks de afschaling van de operaties, zieken onder medewerkers en werken op een andere afdeling, om het nieuwe werken vorm te geven.

De dag van de verpleging op 12 mei is ons niet ontgaan, verpleging van onze afdeling werd beloond met de innovatie prijs “Virtual reality als pijnbestrijding bij de baring”. Een kans om nieuwe vormen van pijnbestrijding voor zwangeren te onderzoeken.

In het hoofdstuk wetenschap geven we een uitgebreide toelichting op het wetenschappelijk onderzoek. Ondanks Corona, heeft zoveel mogelijk onderzoek doorgang gevonden wat resulteerde in 17 succesvolle promoties, waarvan de meeste online. De promovendi zijn de uitdagingen om online te promoveren zeer professioneel aangegaan, maar voor het promotieteam en de aanwezigen voelde het naar om na jarenlang hard werken om op deze manier de feestvreugde te delen.

Zoals hierboven beschreven veranderde het onderwijs van klassikaal naar digitaal. Een grote uitdaging voor studenten en docenten. Velen hebben gewerkt aan een zo goed mogelijk onderwijs moment met veel waardering van studenten; Irene de Graaf werd uitgeroepen tot “Leading Docter” en Petra Bakker werd uitgeroepen tot “de meest inspirerende dokter”.

 

Toekomst

Ook dit jaar werd in COVID-19 zeer nauw samengewerkt tussen de V&G-afdelingen op beide locaties, de samenwerking met collega’s in de regio, binnen Amsterdam Reproduction & Development, maar ook met de collega’s van de andere (academische) afdelingen binnen en buiten het Amsterdam UMC. De afdeling Vrouw streeft naar verdere transparantie, betrokkenheid van patiënten bij hun zorg en toepassing van de uit onderzoek voorgekomen resultaten. Daarbij staan innoveren, concentreren, lateraliseren en implementeren in goede samenwerking centraal. Niet alleen in de patiëntenzorg maar ook wetenschap en alle opleidingen verbonden aan onze afdeling.

 

Dank

Dank aan de patienten die ons ziekenhuis bezochten en vaak belangeloos meewerkten aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om de zorg en kennis over ziekte en gezondheid verder te helpen. Verder dank aan alle medewerkers van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie Amsterdam UMC die zich hebben ingezet voor excellente patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dank aan alle partners met wie wij internationaal, landelijk en in de regio hebben samengewerkt; de patiëntenverenigingen, Fertiliteits Club Noord Holland, de satellietklinieken voor fertiliteit en oncologie, de Verloskundige Samenwerkingsverbanden, Amsterdam Reproduction and Development, Midwifery Sciences, InHolland, ACS, AVAG, APH, betrokkenen bij het Endometriose team, Uterine Repair team, POP, POM-team en de samenwerkende partners die niet bij naam genoemd zijn.

 

Christianne de Groot, afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie en Joris van der Post plaatsvervangend afdelingshoofd