Logo AUMC met ronding (1)

VERLOSKUNDE

Cijfers VUmc & AMC

In de bijgevoegde tabellen vindt u de cijfers over 2020 van de afdeling Verloskunde over beide locaties.

Echografie jaarverslag 2020 Amsterdam UMC

Verpleegkundigen

Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. Dit heeft veel impact op een ieder gehad.

Er is veel tijd gestoken in het aanpassen van werkwijzen en procedures. Veiligheid voor zowel patiënten als medewerkers stond voorop!

Het uitwisselen van medewerkers met het oog op de aankomende lateralisatie in 2021 werd geïntensiveerd ondanks de corona. Dit heeft ervoor gezorgd dat men elkaar en de organisatie beter heeft leren kennen. Verschillen en overeenkomsten zijn in kaart gebracht en zal in 2021 verder worden geharmoniseerd.

Ook is er een gestart gemaakt met de plannen voor de tijdelijke verbouw, zodat in 2021 de locatie VUmc kan inhuizen. Tijdelijk komen er 8 verloskamers, 20 tot 22 bedden en 3 SEHV kamers. Begin 2022 worden er drie Couplet Care kamers in gebruik genomen op de Neonatale Intensive Care unit, waar de zieke moeder wordt verzorgd met haar zieke pasgeborene, zodat moeder en kind niet worden gescheiden.

In 2020 waren er wisselingen in het werkplekmanagement op locatie AMC. Dr. W. Ganzevoort stopte als medisch werkplekmanager en is Dr. E. Wortelboer gestart. Er is afscheid genomen van verpleegkundig hoofd S. Boonstra. Hij is vervangen door I. de Jonge-Koning. Zij was al verpleegkundig hoofd op locatie VUmc.

Naast dat er ruim geïnvesteerd werd in verpleegkundige vervolg opleidingen i.v.m. krapte op de arbeidsmarkt., was er ook aandacht voor onderzoek en wetenschap. Voorbeeld hiervan is het inzetten van een VR bril tijdens de bevalling, waarmee we ook een innovatieprijs van 2500 Euro hebben gewonnen.

Op de afdeling maken HBO-V studenten en kraamverzorgsters onderdeel uit van ons team. De kraamverzorgsters worden nageschoold in handelingen, zodat zij bekwaam blijven en een waardevolle aanvulling zijn in de zorg van onze patiënten.
Doktersassistenten werken op de SEHV waar jaarlijks veel van onze patiënten zich melden en daar de eerste zorg ontvangen alvorens ze of naar huis gaan of worden opgenomen op de afdeling.
Afdelingsassistenten op onze afdelingen werken nauw samen met het gehele team. Zij zorgen er voor dat op de afdelingen de materialen zijn aangevuld en ondersteunen de teamleden waar nodig.
Er zijn een aantal lactatiekundigen in dienst, die de lactatie op de kaart hebben gezet. Deze zorg wordt aankomend jaar verder uitgerold binnen het Vrouw-Kind Centrum (VKC).
Onze baliemedewerkers op de afdeling Verloskunde in beide locaties, verrichten niet alleen administratieve werkzaamheden, maar zijn ook gastvrouw en –heer. Zij ontvangen de patiënt met haar familie op gastvrije wijze.

Vanuit de organisatie is er een start gemaakt met Zorg op het Bord waar de voedingsassistenten een belangrijke bijdrage in hebben. Goed eten is niet alleen een eerste levensbehoefte, maar maakt het leven ook speciaal. Naast belangrijke voedingstoffen geeft het zin en energie. Met het programma Zorg op het Bord speelt voeding een centrale rol binnen zorg, onderwijs en onderzoek.