Logo AUMC met ronding (1)

GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE

Met ingang van 01-01-2016 worden alle opnames op H5zuid voor de gynaecologische oncologie geregistreerd in de database gynaecologische oncologie met het doel gedetailleerde informatie te kunnen verstrekken over de reden van de opname en de aard van de behandeling in relatie tot de tumorsoort. Op termijn zal het mogelijk zijn dergelijke informatie ook uit EPIC te halen. Op dit moment is dat nog niet goed mogelijk.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen behandelingen in verband met een primaire tumor of in verband met een recidief.

Het aantal nieuwe patiënten was 626 in 2020. Dit is het aantal patiënten dat voor het eerst een consult kreeg bij een gynaecologisch oncoloog in het AMC.

Door Corona was de capaciteit om te opereren beperkt. Om die reden zijn 32 patiënten verwezen voor een operatie naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ook werd door operateurs uit het Amsterdam UMC gebruik gemaakt van operatiecapaciteit in het Flevoziekenhuis.

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van het aantal opnames en het aantal opnamedagen. Belangrijk is hierbij te vermelden dat ook hier wordt uitgegaan van de eigen registratie. Een opname is gedefinieerd als een verblijf langer dan 4 uur. De dag van opname en de dag van ontslag worden, ongeacht het tijdstip van opname of ontslag, beide meegeteld bij het bepalen van het totaal aantal dagen. De gepresenteerde data zullen daarom afwijken van de data die uit EPIC afkomstig zijn.

Verpleegafdeling H5-Zuid

Zoals al te lezen in het jaarverslag van 2019 is de gynaecologische zorg voor de benigne klinische gynaecologische patiënten in november 2019 gelateraliseerd naar H5Zuid. In het kader hiervan zijn de verpleegkundigen al eerder overgegaan. Eind januari 2020 zijn ook de gynaecologen van de pijler benigne gynaecologie overgekomen met wave 2 vanuit locatie VUmc.
Na een zeer druk bezette afdeling in februari 2020, brak hierna de COVID19 pandemie uit. Dit zorgde voor een sterk verminderde ok-capaciteit waarbij er een centrale planning kwam. Bij de gynaecologische oncologie werden waar kon ingrepen uitgesteld door bv een extra kuur te geven of toch gekozen voor radiotherapie in plaats van operatief ingrijpen. Bij de benigne gynaecologie en voorplantingsgeneeskunde werden de ingrepen uitgesteld en alleen spoed en acute pathologie geopereerd op basis van een triage lijst. Hierdoor waren er relatief minder opgenomen patiënten op H5Zuid. De verpleegkundigen zijn ruim ingezet op COVID- en IC-afdelingen. Daarnaast zijn er meerdere COVID-besmettingen onder het verpleegkundig en ondersteunend personeel geweest met enkele langdurig zieken. Het inzetten van de verpleegkundigen elders en deze zieken maakten dat er flinke druk op het verplegend personeel was. Ondanks dit is het mogelijk gebleven om de opnames te blijven realiseren en is tevens gefaciliteerd in gastbedden voor andere specialismen.

Medewerkers

Er is van 4 medewerkers afscheid genomen (oa. door pensioen en verhuizing buiten regio), waarbij er 1 medewerker op de Intensive Care is gaan werken. Daarnaast is er een tweede verpleegkundige gestart met de physician assistent opleiding met als doel de positie van een vaste afdelingsarts te verkrijgen. Er zijn twee nieuwe medewerkers aangenomen. Eén medewerker heeft de master klinische epidemiologie afgerond.