Logo AUMC met ronding (1)

VOORTPLANTINGS­GENEESKUNDE

2020 was een jaar waarin binnen de Covid-19 pandemie van half maart tot en met mei vrijwel alle fertiliteitsbehandelingen volledig afgeschaald waren. Alleen het invriezen van eicellen en semen voor oncologische patiënten liep op dat moment door. De impact van deze sluiting is enorm geweest.

In deze moeilijke periode hebben we veel van onze medewerkers kunnen aan bieden voor hulp op de Verloskunde en de Covid afdelingen. Onvervaard werden fysieke consulten omgezet naar telefonische en video consulten. Aan het begin van de Covid-19 Lock down was nog weinig bekend over veiligheid van zwangerschap bij Covid-19, maar alras kon hard gewerkt worden aan teruggaan naar 70-100% uitvoer van de fertiliteitsbehandelingen binnen de anderhalve meter. Het afschalen heeft voor oplopende wachttijden gezorgd, bijvoorbeeld voor de operatieve behandelingen en eicelvitrificatie. Het researchlaboratorium moest ook tijdelijk sluiten.

Het werk met zijn vele veranderingen is door onze onderafdeling in 2020 als één team gedaan. Promoties gingen door, soms online. Waar mogelijk werd vanuit huis gewerkt, ook voor patiënten spreekuren. De zwangerschapsresultaten na IVF/ICSI waren op een bijzonder hoog niveau. De patiëntenverenigingen pluim (Freya pluim) werd voor beide locaties verkregen. Trots!

Locatie AMC

Locatie VUmc

Endometriose Centrum

Velja Mijatovic, Hoofd Endometriose centrum

2020 is het eerste jaar van de COVID-19 pandemie. Deze pandemie heeft ons leven ingrijpend veranderd. Na de lockdown in het voorjaar van 2020 is geleidelijk de 1.5 m samenleving een feit geworden. De Corona crisis is heel ingrijpend en raakt ons maatschappelijk diep. Met name in de zorg is de impact hiervan groot. Door de golven van opnames op COVID-units en IC’s is in 2020 de beschikbaarheid van reguliere zorg in Nederland sterk afgenomen en dus ook in het Amsterdam UMC. Zeker 100.000 operaties zijn uitgesteld en circa 4000 kankerdiagnosen zijn minder gesteld. Voor vrouwen met endometriose betekend betekent dit dat fysieke afspraken werden geannuleerd en geplande operaties of vruchtbaarheidsbehandelingen zijn uitgesteld of gecanceld. Gezien het chronische aspect van endometriose is continuïteit van zorg met aandacht voor patiëntgerichtheid van zorg van groot belang, mede omdat dit gecorreleerd is met kwaliteit van leven van vrouwen met endometriose. In samenwerking met de Endometriose stichting, Freya en de NVOG onderzochten wij, middels een ZonMW grant , de impact van de eerste lockdown op endometriose patiënten en vergeleken wij deze met patiënten die een vruchtbaarheidsprobleem hadden. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd op het ESHRE congres 2021 en kort daarna gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift RBM online met ook een extended abstract in het NTOG.

2020 was niet alleen getekend door de Corona pandemie maar was ook het jaar van de verhuizing van de endometriose polikliniek naar de locatie AMC waarbij de operatieve zorg ook meeverhuisde. De fertiliteitsbehandelingen en de pijnpolikliniek bleven op de locatie VUmc. Ondanks de Corona maatregelen werden in 2020 in het Endometriose centrum 841 eerste consulten, 671 herhaal consulten en 948 bel consulten (ter vervanging van een fysiek consult) verricht. Dit resultaat hebben we alleen kunnen boeken in samenwerking met ons netwerk aan verwijzende huisartsen en medisch specialisten. Wij danken hen wederom voor hun vertrouwen en prettige samenwerking.

Daarentegen was het aantal therapeutische laparoscopieën flink gereduceerd naar 68 ten gevolge van de krapte aan personeel en beddencapaciteit die COVID-19 veroorzaakte. Dit resultaat is ten dele gerealiseerd door maandelijks te opereren in de Boerhaave kliniek sinds juni 2020 en in het UMCG (waarvoor dank aan de collega’s van het Groningse team).

Het begrip voor de situatie van uitgestelde zorg onder endometriose patiënten is duidelijk verminderd waarbij frustratie over onder andere lange wachttijden voor operaties e.d. een grotere rol is gaan spelen dan eerder in de pandemie het geval was. Gelukkig zijn er ook positieve geluiden te horen, zoals bijvoorbeeld over medicatie gebruik, dat nu noodgedwongen vaker is ingezet, en voor velen ook toch goed lijkt te werken.

Tenslotte, danken wij de Endometriose Stichting voor de prettige samenwerking op landelijk niveau maar ook op lokaal niveau bij de organisatie van de EndoLounge bijeenkomsten die door Corona online werden gehouden. Voor vele patiënten bieden deze bijeenkomsten behalve informatie over het ziektebeeld ook lotgenoten steun.

Endometriose Centrum