Logo AUMC met ronding (1)

IN DE MEDIA

27535_fullimage_thuisbevallingen tijdens coronatijd_712x464

Meer thuisbevallingen in Nederland tijdens de coronapandemie

Tijdens de covid-19-pandemie wilden meer vrouwen thuis bevallen, en vonden er ook daadwerkelijk meer thuisbevallingen plaats. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC, UMC Groningen en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen gepubliceerd in Birth.

De onderzoekers analyseerden gegevens van bijna zesduizend zwangere vrouwen uit het Nederlandse Verloskundig Casusregistratie Systeem (VeCaS). De helft van de vrouwen was zwanger gedurende het begin van de coronapandemie, in de periode van 1 maart tot 3 augustus 2019. De andere helft een jaar eerder (1 maart tot 3 augustus 2019).

Tijdens de pandemie beviel 23,8 procent van de vrouwen thuis. Een jaar eerder beviel 20,1 procent van de vrouwen thuis. Episiotomieën – het zetten van een ‘knip’ – namen iets af tijdens de pandemie, terwijl vrouwen vaker pijnstillers gebruikten gedurende de bevalling. Beide trends zijn volgens de onderzoekers de laatste jaren zichtbaar en daarom niet per se gerelateerd aan de pandemie.

De gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind bleven grotendeels gelijk. Al vermoedden zorgverleners tijdens het begin van de pandemie vaker een groeiachterstand bij de foetus. Dit kan volgens de onderzoekers mogelijk worden verklaard doordat vrouwen tijdens de pandemie vaker vroegen om een extra echografie. Echo’s tijdens de zwangerschap hebben volgens de onderzoekers een lage specificiteit, waardoor zorgverleners baby’s soms ten onrechte aanmerken als klein voor de zwangerschapsduur.