Logo AUMC met ronding (1)

IN DE MEDIA

DD373081 Buisje bloed

Genetische testen rond zwangerschap en geboorte

Door DNA-analyse komen we steeds meer te weten over het ongeboren kind. Soms leidt dat tot moeilijke keuzes voor ouders. Lidewij Henneman van de afdeling Klinische genetica is onlangs benoemd tot hoogleraar met de opdracht ‘Het patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van genetische testen rond zwangerschap en geboorte’.